O mne

Volám sa Ján Baláž a môžem o sebe povedať, že:

Študujem

Som študentom na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Vybral som si odbor Aplikovaná informatika (špecializácia umelá inteligencia), ktorý mi doteraz dal základné znalosti programovania a pár šedivých vlasov.

Programujem

Začínal som s programovaním webových aplikácií v kombinácii PHP (framework CodeIgniter), MySQL, JavaScript (jQuery) a JSON. Mojím primárnym cieľom v oblasti programovania je písanie čistého kódu, nakoľko táto schopnosť je dôležitá pre každý projekt a bez ohľadu na použité jazyky. Momentálne som úplne očarený nádherou jazyka Python.

Píšem

Už od detstva som rád písal slohy až neskôr táto záľuba prerástla do profesie v podobe copywritingu. Verím, že skúsenosti z tejto oblasti sa mi zídu aj ako programátorovi a dúfam, že nielen pri písaní dokumentácie alebo komentárov v kóde.

Vzdelávam sa

Vysokú školu chápem len ako odrazový mostík. Aj preto sa snažím zlepšovať sa v oblastiach, ktoré ma zaujímajú – programovanie, anglický jazyk a rozvoj osobnosti.

Hanbím sa

Programátor, ktorý sa nehanbí, bude podľa mňa vždy stagnovať. Chcem sa zlepšovať a písať kvalitnejšie aplikácie s čistým kódom. Hanbím sa za svoje staré aplikácie, pretože moje súčasné ja by ich napísalo lepšie a moje budúce ja ich snáď napíše ešte lepšie. Možno aj vďaka vašej objektívnej kritike.